2866-nieuw-logo-oah-maart-21.jpg

Klachten

Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten als gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan een open communicatie met u als ouder. Indien u als ouder/verzorger een uiting van ongenoegen of een klacht heeft kunt u hiermee terecht bij de houder van het kindcentrum, Steffie Theelen. We zullen proberen zo goed mogelijk met uw klacht om te gaan. Hoe we dit doen staat in het klachtenreglement.

Wilt u verdere actie ondernemen?

Indien de klacht voor u niet naar tevredenheid is afgehandeld tijdens de interne procedure, kunt u terecht bij de externe klachtencommissie, de geschillencommissie kinderopvang, hier kunt u te allen tijde rechtstreeks een klacht voorleggen. Deze commissie behandelt sinds januari 2016 klachten van ouders en oudercommissies over de dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra. De klachtenregeling is ter inzage op locatie aanwezig. U kunt ook  rechtstreeks naar de website van de geschillencommissie gaan.