2866-nieuw-logo-oah-maart-21.jpg
BSO Ooch ien Eesjde

BSO Ooch ien Eesjde

BSO Ooch ien Eesjde - Loc3_Intro

Meer over BSO Ooch ien Eesjde

Breusterstraat 27

6245 EH Eijsden

Telefoon: 06-18759144

Aantal plaatsen: 24

 

 

Openingstijden

Openingstijden

Openingstijden BSO ooch aont hoes en ooch ien Eesjde:

Voorschoolse opvang:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:                                 7.30 - 8.30 uur

Naschoolse opvang:

Maandag, dinsdag, donderdag en/of  vrijdag:                                              einde schooltijd  - 18.00 uur
Woensdag en vrijdag (kort):                                                                           einde schooltijd - 15.00 uur
Woensdag en vrijdag (lang):                                                                      einde schooltijd - 18.00 uur

Carnavalsweek: 

In de carnavalsweek zijn alle locaties gesloten.

Verlengde opvang:

Extra opvang van 7.00-7.30 uur of van 18.00-18.30 uur is vanaf 2024 niet meer mogelijk .

Kinderopvang Aont hoes is gesloten op de nationale feestdagen. 

Donderdag 5 december geopend tot 17.00u
24 december geopend tot 16.00u
Kerst: 25 December en 26 December
Nieuwjaarsdag: 1 Januari
Tweede paasdag: 1 april 2024
Koningsdag: 27 april 2024
Hemelvaartsdag: 9 mei 2024
Tweede pinksterdag: 20 mei 2024
Bronkmaandag en bronkdinsdag Eijsden (3 en 4 juni)
Donderdag 5 december geopend tot 17.00u
24 december geopend tot 16.00u

Sluitingsweken 2024:

In 2024 zal Aont hoes 2 hele weken dicht zijn. Dit betreft de Carnavals week en de 4e week van de zomervakantie (29 juli - 3 augustus), respectievelijk weeknr. 7 en weeknr. 31.

BSO Ooch ien Eesjde - Loc3_openingstijden
BSO Ooch ien Eesjde - Loc3_tarieven

Tarieven

Tarieven

De tarieven die Kinderopvang Ooch Aont hoes hanteert zijn hieronder te vinden. Dit is de prijs per maand excl. teruggave kinderopvangtoeslag.

Prijslijst 2023 BSO Ooch ien Eesjde

40 schoolweken pakket
48 vakantieweken pakket, 40 schoolweken en 8 weken vakantieopvang (*)
50 vakantieweken pakket, 40 schoolweken en 11 weken vakantieopvang (*) 
De uurprijs voor het 40 schoolweken BSO pakket is        : € 8,37
De uurprijs voor het 48  weken BSO pakket is                   : € 8,26
De uurprijs voor het 50 weken BSO pakket is                    : € 8,10

Prijslijst 2024 BSO Ooch ien Eesjde

Voor de BSO bieden wij in 2024 een 50 wekenpakket aan, bestaande uit 40 schoolweken en 10 weken vakantieopvang. De uurprijs voor het 50 schoolwekenpakket is € 9,20.

Voorschoolse opvang:

Het uurtarief voor een 40 wekenpakket is € 10,20.

Flexibele opvang:

Het is vanaf 2024 niet meer mogelijk om flexibel extra opvang af te nemen. Voor de bestaande klanten kan dit wel nog. Plaatsing is afhankelijk van de leidster-kind ratio op die dag. Het tarief voor flexibele opvang is € 10,55 per uur.

Kinderopvangtoeslag

In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover vergoeding kan worden gekregen voor de dagopvang € 9,12 en voor de BSO € 7,85.

Download hier de kinderopvangtoeslagtabel Daarin staat welk percentage via de kinderopvangtoeslag terug is te vragen.

LET OP; Het eerste kind is het kind met de meeste opvanguren per maand.

Of maak zelf een berekening op http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

 

 

Inspectierapport GGD

Jonge kinderen zijn kwetsbaar. De kwaliteit van de eerste jaren van een kind heeft grote invloed op zijn latere ontwikkeling. Het aanbieden van verantwoorde kinderopvang in een gezonde en veilige omgeving is daarom belangrijk.

De rijksoverheid stelt aan kindercentra, gastouderbureaus, voorzieningen voor gastouderopvang en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op onder andere het gebied van: personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte, beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, ouderinspraak en klachten.

De GGD voert ieder jaar bij alle kinderopvangorganisaties een inspectie uit. Voor de gemeente Eijsden-Margraten  doet zij dit ook bij Aont hoes voor BSO Ooch ien Eesjde om vast te stellen of wij voldoen aan de eisen die de overheid stelt.

Inspectierapport GGD

 

BSO Ooch ien Eesjde - Loc3_inspectierapport