2866-nieuw-logo-oah-maart-21.jpg
Pedagogisch Visie en beleid

Pedagogisch visie en beleid

In het pedagogisch beleid wordt de, voor kinderopvang Aont hoes, kenmerkende visie op de opvang van de kinderen beschreven. We beschrijven de manier waarop wij de kinderen een emotioneel en sociaal veilige omgeving bieden. Vanuit die basis stimuleren wij de kinderen in het ontwikkelen van hun persoonlijke en sociale competenties en zorgen wij voor de overdracht van normen en waarden.  Hoe wij zodoende zorgen dat de kinderen spelenderwijs bij ons kunnen leren, is te lezen in de  actuele versie van de pedagogische beleidsplannen van onze locaties.

Beleidsplan KDV Aont hoes

Beleidsplan BSO Ooch aont hoes

Beleidsplan BSO Ooch ien Eesjde

Beleidsplan Peuteropvang Aont hoes